THÔNG BÁO - V/v UỐNG VITAMIN A - T.A.P 2

Chào quý phụ huynh ngày: 29/11/2018 Nhà Trường sẽ tổ chức cho các bé lớp Sóc Nâu, Họa Mi uống Vitamin A, rất mong phụ huynh cho các bé đi học đầy đủ. Trân trọng cảm ơn.
VP