TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 10 - LỚP LÁ - THIÊN ÂN PHÚC 5

- Ở mỗi độ tuổi khác nhau các bé có khả năng nhận thức phát triển phù hợp với bé. Và ở lớp lá cũng vậy việc dạy các con hình thành cách tách _ gộp từ 2 nhóm và đọc được kết quả mà hôm nay các con được cô Vân và Cô Tiên dạy.

- Rèn kỹ năng quan sát và suy luận của các bé.Các bé biết được nhóm ( 5_5 ; 4_6 ; 3_7 ; 2_8 ; 1_9 ) và kỹ năng đếm , ghi nhớ chủ định.

- Ba/mẹ thấy các bé học giỏi chưa nè,bé nào cũng hào hứng.

- Ba/mẹ hãy cùng xem các con đếm có chính xác không nha.