SỰ HOÀ TAN TRONG NƯỚC - CHỒI - THIÊN ÂN PHÚC 2

- Thông qua các hoạt động khám phá tiếp xúc trực tiếp với nước và thông qua một số thực nghiệm nhỏ giúp trẻ biết được nước có thể làm tan hoặc không tan một số chất. Nước rất có ích cho đời sống con người. Con người cần thiết phải có nước mới sống được.

- Trẻ được khám phá , làm thí nghiệm thực hành thì sẽ kích sự phát triển tư duy của trẻ.

Mời ba mẹ cùng xem hình ảnh bé làm thí nghiệm nhé.