SINH HOẠT - NHẢY THEO NHẠC - T.A.P 4

- Nay các con được cô hướng dẫn nhảy theo bài hát.

- Bạn nào cũng hăng say nhảy múa cùng với cô.

- Ba/Mẹ nhìn các con có đáng yêu không ạ.