KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ T.A.P 2 2018 - 2019

Xin thông báo đến phụ huynh học sinh Mầm non Thiên Ân Phúc 2. Thứ 6 ngày 9/11/2018. Trường tổ chức khám sức khoẻ lần 1 của năm học: 2018 - 2019. Quý phụ huynh thu xếp cho bé đến lớp đầy đủ để đảm bảo việc khám sức khoẻ định kỳ cho bé được tiến hành theo kế hoạch. Xin trân trọng thông báo.