DI CHUYỂN TRONG ĐƯỜNG HẸP - MẦM - SAO SÁNG

Hôm nay các bạn lớp Mầm có hoạt động gì mà vui quá ạ.

Thì ra hôm nay các cô cho các bạn lớp Mầm tham gia hoạt động di chuyển trong đường hẹp để lấy đồ vật đó ạ.

Hoạt động này giúp các bạn nâng cao sự tập trung trong việc di chuyển và giúp các bạn kiểm soát hoạt động của bản thân để nâng cao sự kiểm soát cơ thể trong từng hoạt động.