CHẤT TAN & KHÔNG TRONG NƯỚC - CHỒI - THIÊN ÂN PHÚC 3

- Có những chất sẽ biến mất khi cho vào nước!!

- Lại có những chất không biến mất dù có khuấy bao nhiêu lần. Hoặc là nổi lên trên, hoặc là chìm ở dưới!!!

- Và các bạn nhỏ lớp Chồi đã được tự mình làm thí nghiệm và phân biệt được những chất tan và không tan trong nước đấy ạ!!! Thật là thú vị phải không nào!